Voor de winter…
Aan het einde van het zwemseizoen, adviseren wij u om de volgende richtlijnen in acht te nemen om uw zwembad klaar te maken voor de winter.

 
Let op!
Verwijder niet al het water uit uw zwembad en verwijder uw liner ook niet.  Een leeg zwembad zou in kunnen storten...
 
Wat doet u met uw bad als het seizoen erop zit? Ongetwijfeld loopt u het bad nog eens na en controleert u de installatie. Werkt alles nog zoals het moet? Nergens lekkages? Zijn alle bladeren uit uw bad verwijderd? In de herfst heeft u alle gelegenheid om uw installatie te laten controleren en te (laten) onderhouden.
 
Heeft u een zomerdeken- of lamellenafdekking? Verwijder de herfstbladeren, spoel de zomerdeken of het lamellendek goed af met schoon leidingwater, zodat alle chloorresten eruit zijn. Laat de zomerdeken drogen en berg deze op in plastic. Dek uw bad vervolgens af met een winternet. Zo houdt u uw bad vrij van bladeren. Het lamellendek rolt u schoon op. Zorg ervoor dat een solar lamellenafdekking altijd onder de waterlijn blijft.
 
Zuig vuil van de bodem en loos het (liefst direct) op het riool. Laat uw filter goed terugspoelen, minstens 10 minuten.
 
Het spreekt voor zich dat u uw zwembadinstallatie vorstvrij maakt. U voorkomt hiermee dat onderdelen en leidingen stuk vriezen. Alle waterhoudende delen die boven de vorstgrens liggen (minder dan ca. 70 cm onder het maaiveld), tapt u af, evenals het filtersysteem. Het bad zelf pompt u leeg totdat skimmers en inspuiters vrij liggen. Verwijder een eventuele vetrand met de speciale (folie)reiniger.

LET OP, u dient te allen tijde rekening te houden met de lokale stand van het grondwater en het effect hiervan op uw zwembad. Wanneer u een stalen zwembad met een folie liner bezit, dient het waterniveau in het zwembad minimaal 20 cm boven het grondwaterniveau te blijven.
 
De buizen van uw bad pompt u leeg. U dopt de skimmers en inspuiters met pluggen af. Het water dat in het bad gaat overwinteren, staat zeker 6 maanden stil. Het loont de moeite om dit water nu al de nodige zorg te geven. Dat scheelt u in de lente extra werk.
 
Vervolgens tapt u pomp en filter af. De aftappers laat u open. U zet de meerwegklep open (tussenstand) en verwijdert het deksel. Het pomphuis en het filtergrind kunnen drogen. Filterzand dat ouder is dan 5 jaar kunt u vervangen.
  
Heeft u een horizontaal gemonteerde drukmeter? Draai deze los en laat hem leeglopen. U voorkomt hiermee bevriezen. Leidingen waarin water kan blijven staan, tapt u eveneens af. Dit geldt ook cv-leidingen en installaties voor zonne-energie. De aftappers laat u open staan.
 
Uw resterende zwembadwater houdt u het beste op kwaliteit door een anti-algen overwinteringvloeistof toe te passen. Dit is een speciaal middel om algvorming in de winter te voorkomen.
 
De expansie door ijsvorming vangt u op d.m.v. zogenaamde winterdrijvers. Deze worden in een diagonale lijn in het badwater geplaatst zodat ijsschotsen geen schade aan het zwembad kunnen toebrengen.
 
Controleer tijdens de winterperiode regelmatig het waterniveau van uw zwembad. Door veel regen kan het water weer stijgen. Overtollig water kunt u met een dompelpomp afvoeren naar het riool. IJs mag u nooit kapot slaan. Dit kan uw bad beschadigen.


Bewaar uw voorraad waterbehandeling producten op een droge, veilige en vorstvrije plaats.


Graag geven we u de volgende tips:

Controleer alle schroeven en verbindingen

  • Zorg ervoor dat alle bouwverbindingen en onderdelen goed zitten en dat de zwembadwand niet is verplaatst van de bodemrails,
  • Controleer of alle verbindingen waterdicht zijn.


Controleren op roest

  • Bewerk alle beschadigingen of roestplekjes met een lakstift.
  • Controleer de liner (binnenzeil)
  • Overtuig uzelf ervan dat de bovenkant van uw liner nog over de zwembadwand met de plasticrand is bevestigd. Verwijder de liner niet van uw zwembad. Bij verwijdering van de liner van het zwembad vervalt de garantie. Pomp niet al het water uit het zwembad voor de winter.


Gevonden lekkages

  • Wees er zeker van dat er geen lekkages in de liner zitten. Lekkages in de winter kunnen zware beschadigingen aanrichten aan uw zwembad.

 
Zwembad accessoires

  • Verwijder alle zwembadaccessoires van het zwembad, inclusief de ladder. Laat de skimmer en inlaatfitting zitten. Vul de skimmer eventueel met stukken tempex tegen bevriezing.


Overwinteringsvloeistof

Het middel kan zonder problemen in combinatie met chloorproducten worden gebruikt. Bij reeds aanwezige algen eerst een ‘shockbehandeling’ toepassen. Het middel dient, opgelost in een emmer water, gelijkmatig over het wateroppervlak te worden verdeeld. Tijdens de dosering dient de pomp in werking te zijn. Dosering 0,5 liter per 10 m3, na ongeveer vier weken 0,3 liter per 10 m3.

Nooit tegelijk mengen met andere (zwembad)chemicaliën, altijd het product aan water toevoegen, nooit andersom.

Let op!

Wanneer u de richtlijnen voor het winterklaar maken niet in acht neemt, kan de garantie van uw zwembad vervallen.

De opgegeven richtlijnen zijn een advies, er kunnen geen rechten aan ontleend worden. Door verschillen in soort, bouwwijze en keuze van installaties van het zwembad, kan de benodigde handelswijze afwijken van het advies. Het is niet mogelijk een vaste regel voor alle situaties aan te geven. Door middel van ervaring en overleg met uw leverancier, zult u ontdekken wat de beste handelswijze is voor uw zwembad.